ช่องทางการชำระเงิน

เนื่องจากขณะนี้ทางโครงการได้เปิดช่องทางการชำระเงินค่างวดไว้สำหรับลูกค้าไว้เพียงช่องเดียวคือ ธนาคารกสิกร ซึ่งทางโครงการมองว่าช่องทางที่มีอยู่นี้อาจจะไม่เพียงพอต่อการบริการ จึงได้เตรียมจัดหาช่องทางการชำระเพิ่มเติมอีก 2 ช่องทางดังต่อไปนี้
1. ทางลูกค้าสามารถใช้บริการชำระผ่านทางธนาคาร ไทยพาณิชย์ เพิ่มเติมได้โดยทางบริษัทจะทำการออกการ์ดสำหรับผ่อนค่างวดเพิ่มเติมให้กับทางลูกค้าซึ่งการ์ดอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำหากเรียบร้อยจะทำการจัดส่งแก่ลูกค้าโครงการและหากทางลูกค้าต้องการชำระผ่านทางธนาคารระหว่างนี้ก่อน ลูกค้าสามารถนำโค้ดของทางบริษัท

ธนาคารไทยพาณิชย์ โค้ดบริษัท 3997
ธนาคารกสิกรไทย โค้ดบริษัท 60081

ติดต่อที่เค้าน์เตอร์แบงค์เพื่อทำการขอผ่อนชำระได้เช่นกัน

2. เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสูงสุดหากทางลูกค้าท่านใดไม่สะดวกชำระค่างวดผ่านทางธนาคารที่โครงการจัดเตรียมไว้ให้ทางโครงการก็ได้เปิดรับชำระค่างวดผ่านทางโครงการด้วยเช่นกัน

ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าโครงการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการบริการ ทางโครงการจึงยินดีที่จะเพิ่มช่องทางการชำระค่างวดดังที่แจ้งไว้ข้างต้น หากลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมรบกวนติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-840-2288 ได้ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น.